VinNytt.se

 Besök sydafrikas vingårdar


VinNytt.se

TILL STARTSIDAN

Vinandelar
Vinauktioner
Vinbloggar
Vinbutiker www
Vincommunities
Vininvestering
Vingårdar & Resor

Vin & Foto
Vin & Mat
Vin & Restaurang

Vindruvor blåa
Vindruvor gröna

Vindoft & Smak
Vinetiketter
Vinflaskor
Vinforum
Vinhistoria
Vinklassificering
Vinklubbar
Vinkonsulter
Vinkällare
Vinlagring
Vinlexikon
Vinluftning
Vinodling
Vinpris
Vinprovning
Vintemperatur
Vinutbildningar

Vinimportörer
Vinpublikationer

Vinmuseer
Vinmässor
Vintillbehör

Vinbetyg
Vindistrikt

Portvin

Kontakta oss

Annonsera
IT-tjänster
Referenser

Om VinNytt


 

 

 

 

Vininvestering
Svensken Jan-Erik Paulson, äger företaget Paulson Rare Wine och handlar sedan ca 20 år tillbaka med rara viner. Via Internet når hans viner bland annat kunder i Belgien, Finland, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike samt i Japan och Singapore. Han driver även en fond som investerar i vin Paulson Rare Wine Pool 1.

Att investera i vin
Vin är den mest fantastiska av drycker och den produceras av hårt arbetande vinodlare för att kunna njutas av vinälskare över hela världen, men passar vin som en ekonomisk investering?

Det finns ett antal skäl som talar för detta, i synnerhet efter de negativa erfarenheterna från börsmarknaderna under de senaste åren. Vin är en tillgång precis som guld och fastigheter. Ett stort vin kan aldrig bli värdelöst – om det värsta inträffar kan man alltid dricka upp det själv. En fördel jämfört med fastigheter är att man kan sälja vinet flaska för flaska alltefter sina egna behov. Alla som har köpt ”rätt” vin vid rätt tidpunkt kan verkligen visa en bra vinst. Det finns en tysk undersökning där ökningen på aktier, guld och vin jämförts över en period på 30 år. Priset på 5 utvalda Bordeaux-viner, guld och det tyska aktieindexet jämfördes med ett startindex på 1000 enheter från år 1971. Guldvärdet ökade från 1.000 till 6.517 punkter mellan 1971-2001, aktierna ökade under samma tidsperiod till 11.192 punkter och den utvalda vinportföljen ökade till fantastiska 162.323 punkter – mer än 10 gånger så mycket som aktierna under motsvarande period.

Vilka viner passar för investering?
Endast viner av högsta kvalitet, producerade i begränsad upplaga från ett tydligt fastställt område och med ett långt ”liv” framför sig. De viktigaste exemplen är toppvinerna från Bordeaux. Dessa viner har dokumenterat sin kvalité genom århundraden. Endast några få viner utanför Bordeaux har ”Investerings Potential”, nämligen vissa stora viner från Bourgogne (t.ex. Domaine Romanée Conti och Leroy) samt Rhône (Jaboulet, Guigal och Rayas). Vita viner passar endast i väldigt sällsynta fall som investering. Bara dom bästa söta vinerna kommer ifråga, men dessa viner får väldigt sällan spektakulära prisökningar på grund av dess begränsade marknad.

Viner från ”Nya Världen” och nymodiga viner med ”Ny Stil” har enligt min mening inte potential för en långsiktig värdestegring. Orsaken till detta är förmågan att producera ett aldrig sinande antal av flaskor och frånvaron av bevis för deras lagringspotential. Vin har varit upphov till spekulationer genom århundraden, men marknaden för detta har särskilt under de senaste 20 åren varit väldigt livlig. Den grundläggande principen för att fastställa värdet på ett vin är densamma som för i stort sett allting annat – nämligen förhållandet mellan tillgång och efterfrågan.

Vilka faktorer styr efterfrågan?
Efterfrågan på ett vin beror främst på vinets kvalité och omdömet vinet får av vinkritiker och andra opinionsbildare. Den amerikanske vinkritikern Robert Parker är fortfarande den mest inflytelserike bedömaren, särskilt när det kommer till att bedöma efterfrågan på handeln med ”Primör-viner” där vinerna från den senaste årgången bjuds ut våren efter skörd. Faran med att investera i ”Primör-viner” är det faktum att vinerna kan utveckla sig på ett helt annat sätt och inte leva upp till dom förespeglade löftena från ett tidigt fatprov. Det är ingen hemlighet att dom viktigaste vinjournalisterna får smakprov från utvalda fat snarare än från ett genomsnittligt fat. En annan omständighet som ökar på osäkerheten är att ingen vet hur den följande årgången kommer att bli. Efterfrågan på ett ungt vin minskar om nästa årgång visar sig vara ännu bättre.

Vilka faktorer styr tillgång?
Tillgången på ett vin är det antal flaskor av ett vin som finns tillgängligt vid ett speciellt tillfälle. Först och främst avgörs detta av hur mycket vin som ursprungligen skördades – Pétrus och Le Pin är bra exempel på viner som uppnår extremt höga priser beroende på deras mycket begränsade produktion. Det andra faktorn som styr tillgången är vinets ålder. Ett toppvin från Bordeaux behöver vanligtvis lagras ca 10 år för att uppnå mognad, före denna tid kommer förhållandevis få flaskor att drickas. Tillgången de första åren efter skörden är stor och det är först efter att vinet nått mognad och vartefter varje flaska som njuts vid middagsbord världen över som tillgången minskar. Den tredje faktorn är antalet flaskor som faktiskt erbjuds på marknaden – så länge vinet ligger kvar i privata vinkällare och inte i varuupplag hos vinhandlare eller vinproducenter kommer priserna att öka. En annan avgörande faktor är villigheten hos privata samlare att dela med sig av sina klenoder. Som regel sker detta när man har behov av pengar, speciellt när man har förlorat på penningmarknaden.

Det finns ett antal viktiga regler om man ska bli framgångsrik på denna marknad:

  1. Köp de rätta vinerna – en god kännedom om vin är därför av yttersta vikt.

  2. Se till att ha goda lagringsmöjligheter – viner i perfekt kondition driver upp priset

  3. Köp och sälj vin i originalförpackning. En oöppnad originalkartong inbringar ett högre pris än en öppnad kartong.

  4. Din förtjänst kommer självklart att bero på din förmåga att köpa så billigt som möjligt och att sälja så dyrt som möjligt.

En privatperson som vill investera och köper sina viner från vinbranschen betalar vinhandlaren för olika påslag samt även moms. När man en dag eventuellt säljer tillbaka till vinbranschen måste samma faktorer tas med i beräkningen för att fastställa det pris man vill ha ut. Det är uppenbart att ett vin måste öka med 50% i värde innan någon förtjänst återstår för investeraren. Genom att köpa och sälja på auktioner är det möjligt att göra en större vinst, men då finns det alltid osäkerhet beträffande ett vins kondition och det slutgiltiga priset på vinet.

Att investera i vinfond
Alltmer populära alternativ är de Vininvesteringsfonder som finns på marknaden. Deras fördel är att erfarna professionella vinhandlare ansvarar för handeln och lagringen av vinerna. Dessa fackmän har bra kontakter i vinbranschen och kan därför köpa in viner för bättre priser än vad en privatperson kan göra. Vissa fonder säljer också sina viner och kan som regel uppnå bättre priser.

Det finns två grundläggande typer av fonder, de som investerar i mogna viner och de som spekulerar i ”Primör-viner”. Alla som lyckas investera i en stor årgång av ”Primör-viner” kommer att se en uppgång under första året, men sen händer inte speciellt mycket under de kommande 10 åren eftersom det är först efter 10 år som vinet börjar nå sin mognad och anses värt att börja dricka. Det kan därför vara vettigt att köpa vid denna tidpunkt istället. Först och främst för att vinets kvalité efter 10 år är känd och dessutom för att framtida efterfrågan nu är lättare att bedöma. För det andra för att priserna, som vi sett tidigare, nu stadigt börjar öka.

Det är viktigt att alla fonder informerar om seriositeten och om vem som ansvarar för handeln av viner i fonden. Sammantaget kan man konstatera att vin kan representera en utomordentlig och solid investering. Ett stort vin kan aldrig bli värdelöst!

(Artikelförfattare: Svensken Jan-Erik Paulson som äger företaget Paulson Rare Wine och även driver vininvesteringsfonden Paulson Rare Wine Pool 1).

Upp

© Copyright 2005
Mårtsbo Konsult & VinNytt AB

John Platters
South African
Wine Guide 2012

Beställ den nu!

Allt du vill veta om
sydafrikanska
viner och vingårdar!
Beställ den här!
199 SEK


Besök Sydamerikaviner!


Besök Wosa!

Allt om syd-afrikanska viner
på svenska


 Besök ChileViner!
chileviner.com

 Allt om chilenska
 viner på svenska


Paulson Rare Wine

Svenske vin-handlaren Jan-Erik Paulsson


Munskänkarna i Spanien

Svensk sajt om golf kombinerat med vinprovning & resor


Munskänkarna

Världens största vinprovarförening


BKWine

Svensk sajt om franska viner


  
Svensk sajt om spanska viner
 Allt om franska viner på svenska
 
Vinglas5 Annons 55
Annons 5